CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: ROLUL COMERŢULUI EXTERIOR ŞI INTERNAŢIONAL ÎN GENEZA ŞI EVOLUŢIA ECONOMIEI MODERNE DE PIAŢĂ
1.1 Comerţul exterior – factor calitativ al creşterii economice
1.2 Balanţa comercială şi balanţa de plăţi externe
1.3 Eficienţa economică a comerţului exterior
1.4 Politici macroeconomice şi eficienţa lor într-o economie deschisă

CAPITOLUL II: COMERŢUL EXTERIOR ŞI POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ
2.1 Evoluţia comerţului exterior: volum, structură, orientare geografică
2.2 Politica comercială a Republicii Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE