CUPRINS

INTRODUCERE

1. Inegalitatea economică ca rezultat al corelaţiei dintre economic şi social. (partea teoretică).
1.1 Calitatea vieţii.
1.2 Inegalităţile economice: tipuri, caze, amploare.
2. Dezvoştarea economică şi socială în ţările lumii. Sărăcia şi criteriile ce o determină.
3. Nivelul de trai în RM: opinii şi sugestii.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE