CUPRINS

INTRODUCERE

1. Moneda şi rolul ei economic
1.1 Apariţia şi evoluţia monedei
1.2 Moneda şi funcţiile sale. Tipurile de bani
2. Reglementarea circulaţiei monetare
2.1 Coceptul de circulaţie monetară
2.2 Politica valutar-monetară promovată de Banca Naţională a Moldovei
3. Reglementarea juridică a plăţilor în Republica Moldova
3.1 Plăţile în numerar
3.2 Plăţile fără numerar
3.3 Plăţile prin compensaţie

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE