CUPRINS

INTRODUCERE

1. Moneda şi rolul ei economic
1.1 Apariţia şi evoluţia monedei
1.2 Moneda şi funcţiile sale. Tipurile de bani
2. Circulaţia monetară
2.1 Coceptul de circulaţie monetară
2.2 Sistemul Monetar
2.2 Politica valutar-monetară promovată de Banca Naţională a Moldovei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE