CUPRINS

INTRODUCERE

1. Determinarea cheltuielilor de producţie.
1.1. Costul materiei prime, materialelor auxiliare şi utilităţilor din afară.
1.1.1. Costul materiei prime, pieselor accesorii şi a materialelor auxiliare.
1.1.2. Costul unităţilor din afară
1.2. Remunerarea muncii
1.2.1. Determinarea numărului de personal
1.2.2. Determinarea salariului de bază şi suplimentar pe categorii de personal.
1.3. Contribuţii la asigurări sociale
1.4. Uzura
1.1 Alte cheltuieli
2. Determinarea rezultatelor financiare
2.1 Determinarea profitului
2.2 Determinarea rentabilităţii
2.3 Determinarea productivităţii muncii
3. Determinarea pragului de rentabilitate.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE