CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Determinarea cheltuielilor de producţie.
1.1. Costul materiei prime, materialelor auxiliare şi utilităţilor din afară
1.1.1. Costul materiei prime, pieselor accesorii şi a materialelor auxiliare.
1.1.2. Costul unităţilor din afară
1.2. Remunerarea muncii
1.2.1 Determinarea numărului de personal
1.1.2 Determinarea salariului de bază şi suplimentar pe categorii de personal.
1.3 Contribuţii la salariu
1.4 Uzura
1.5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL II Determinarea rezultatelor financiare
2.1 Determinarea profitului
2.2. Determinarea rentabilităţii
2.3. Determinarea productivităţii muncii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE