Managementul strategic al firmei

CUPRINS INTRODUCERE 1. Strategia – componentă centrală a procesului de management strategic 2. Analiza potenţialului intern al firmei şi evaluarea forţei sale competitive 3. Analiza mediului extern 4. Elaborarea strategiei generale 5. Implementarea strategiei și...

Diagnosticul si Strategiile Firmei

CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1. Analiza diagnostic – domeniu de studiu şi activitate profesională în cadrul unei întreprinderi 1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor 1.2. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice: analiza –...