INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Categoria comparatiei
1.1. Conceptul de categorie gramaticala
1.2. Parametrii categoriei gramaticale
1.3. Conceptul de grad de comparatie
1.4. Structura gradelor de comparatie
1.5. Gradele de comparatie ale adverbului
1.6. Mijloacele expresive pentru redarea superlativului
1.7. Adjective care nu au grade de comparatie

CAPITOLUL II. Categoria comparatiei in demersul didactic scolar
2.1. Predarea notiunilor gramaticale
2.2. Metode si tehnici de predare a gradelor de comparatie in demersul didactic scolar
2.3. Exercitii de predare a gradelor de comparatie in demersul didactic

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE