CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
1.1. Resursele umane şi rolul lor în organizaţii
1.2. Managementul resurselor umane – aspecte teoretice
1.2.1. Evoluţia managementului resurselor umane

CAPITOLUL II. CARIERA PROFESIONALĂ – CONSIDERATII TEORETICE
2.1. Cariera – Abordări conceptuale
2.2. Factori ai evoluţiei în carieră
2.3. Orientarea în carieră
2.4. Alegerea unei profesii
2.5. Liniile directoare în carieră
2.5.1. Ancorele carierei
2.5.2. Stadiile carierei
2.5.3. Tipuri de drumuri în carieră
2.5.4. Alegerea tipului de organizaţie
2.6. Planificarea şi conducerea individuală a carierei
2.6.1. Dezvoltarea carierei profesionale
2.6.2. Obiectivele planificării carierei
2.6.3. Consilierea în carieră
2.7. Căi de dezvoltare a carierei
2.7.1. Traseul profesional într-o organizaţie modernă
2.7.2. Analiza operaţională a resurselor umane
2.7.3. Aspectul privind managementul carierei
2.7.4. Componentele managementului carierei

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND OPORTUNITĂŢILE DE DEZVOLTARE A CARIEREI PROFESIONALE ÎN CADRUL S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., SUCURSALA TIMIŞOARA
3.1. Prezentarea firmei S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA
3.2. Domeniul de activitate, produse şi servicii
3.3. Structura organizatorică a companiei Orange
3.4. Analiza indicatorilor economico- financiari
3.5. Planificarea şi dezvoltarea carierei angajaţilor în cadrul S.C. ORANGE ROMANIA S.A.
3.5.1. Planificarea personalului
3.5.2. Recrutarea şi selecţia personalului
3.5.3. Pregătirea, motivaţia, angajarea şi promovarea personalului
3.6. Analiza gradului de satisfacţie a angajaţilor cu privire la posibilitatea de dezvoltate a carierei în cadrul S.C. ORANGE ROMANIA S.A.
3.6.1. Metodologia de cercetare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE