CUPRINS

INTRODUCERE

1. Noțiune de activitate de antreprenoriat.
2. Caracteristica și formele de antreprenoriat.
3. Rolul și esența activității de antreprenoriat.
4. Rolul social-economic al micului business în economie.
5. Businessul mic în Republica Moldova.
6. Problemele micului business în Republica Moldova.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE