CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale sortimentului si calitatii a îngheţatei calite
1.1. Valoarea nutritivă si rolul produselor a înghetatei călite în economia naţională a RM
1.2. Clasificarea produselor congelate comercializate în RM
1.3. Factorii ce influenţează la formarea gamei sortimentale şi calităţii a îngheţatei călite
1.4. Caracteristica calităţii
1.5. Factorii care contribuie la păstrarea nivelului de calitate
1.6. Caracteristica metodelor de apreciere a indicilor de calitate a îngheţatei călite

CAPITOLUL II. Studierea activităţii economice a SRL Arlagar
2.1. Caracteristica general a SRL Arlagar
2.2. Analiza activităţii economice financiare a SRL Arlagar
2.2.1. Analiza indicatorilor generali.
2.2.2. Analiza lichiditatii întreprinderii.
2.2.3. Analiza rentabilităţii.

CAPITOLUL III. Organizarea comerţului a înghetatei călite în baza datelor SRL Arlagar
3.1.Organizarea si tehnologia comercializării mărfurilor in unitati de comert
3.2. Studierea procesului de comercializare a înghetatei călite SRL Arlagar
3.3. Studierea procesului de receptive cantitative si calitative a inghetatei calite in SRL Arlagar
CAPITOLUL IV. Sortimentul si calitatea inghetatei calite in SRL Arlagar
4.1. Caracterizarea merceologică a îngheţatei călite
4.2. Analiza gamei sortimentale a îngheţatei călite
4.3. Estimarea calităţii a îngheţatei călite

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE