CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Capitalul- geneză, esenţa şi tratarea lui în diferite doctrine economice
1.1. Doctrina fiziocrată
1.2. Doctrina liberală
1.3. Doctrina marxistă
1.4. Doctrina neoclasică
1.5. Doctrina keynisistă
1.6. Doctina neoliberală

Capitolul II. Capitalul – factor derivat de producţie. Structura capitalului

Capitolul III. Rolul şi perspectivele capitalului în perioada de tranziţie la economia de piaţă în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE