CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Notiunea si caracterele juridice ale capacitaţii de exerciţiu

Capitolul II: Capacitatea de exerciţiu deplină

Capitolul III: Capacitatea de exerciţiu restrînsă

Capitolul IV: Limitarea şi lipsirea capacităţii de exerciţiu

Capitolul V: Indentificarea persoanei fizice
CONCLUZIE

BIBLIOGAFIE