CUPRINS

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

LISTA FIGURILOR SI TABELELOR

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDARI TEORETICE PRIVIND MANAGERUL ŞI CALITĂŢILE SALE PROFESIONALE
1.1. Conceptul, tipologia și rolul managerilor în configurarea performanţei companiilor
1.2. Percepţii şi perspective asupra definirii calităților profesionale ale managerului de succes
1.3. Elemente ale predicţiei succesului managerial în cadrul economiei concurențiale

Capitalul II. CERCETAREA PROFILULUI MANAGERULUI ÎNTREPRINDERII ,,GHERAFAM” SRL
2.1. Descrierea generală a activității și a strategiei de dezvoltare a întreprinderii ,,GHERAFAM” SRL
2.2. Analiza calităţilor profesionale a managerilor cheie
2.3. Proiectarea modelului de competențe ale top managerului prin prisma aşteptărilor părţilor interesate

Capitolul III. RECOMANDĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA CALITĂȚIILOR PROFESIONALE ALE MANAGERILOR ÎNTREPRINDERII ,,GHERAFAM” SRL
3.1. Cercetarea practicilor relevante privind dezvoltarea calitățiilor profesionale ale managerilor
3.2. Elaborarea planului dezvoltării calităţilor profesioanle ale managerilor întreprinderii ,,GHERAFAM” SRL

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ADNOTARE

ANNOTATION

ANEXE