CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Sistemul fiscal – instrument de însemnătate primordială.
1.1. Rolul impozitelor
1.2. Însemnătatea sistemului fiscal
1.3. Etapele formării sistemului fiscal

Capitolul II. Sistemul fiscal al Republicii Moldova – analiză generală
2.1. Politica fiscală a statului în condiţiile tranziţiei.
2.2. Instrumentele de impozitare în sistemul fiscal.

Capitolul III. Problemele şi căile de perfecţionare a sistemului fiscal din R.M.
3.1. Controlul fiscal. Activitatea organelor de control în Republica Moldova
3.2. Căile de îmbunătăţire a sistemului fiscal în Republica Moldova

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE