CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Importanţa bursei de valori în economie
1.1. Bursa de valori şi dezvoltarea economică în procesul de tranziţie
1.2. Bursa de valori. Definiţie, concept, funcţie
1.3. Evoluţii şi tendinţe ale bursei de valori

Capitolul II. Structura organizatorică şi mecanisme ale tranzacţiilor bursiere
2.1. Statutul, membrii şi administrarea bursei
2.2. Mecanismul tranzacţiilor futures
2.3. Mecanismul tranzacţiilor options

Capitolul III. Bursa de valori în sistemul economic al RM

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE