CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
Notiuni
Generale despre bugetul de stat

Capitolul II
Principalele directii de utilizare a veniturilor

Capitolul III
Evolutia si realizarile economice a bugetului de stat in republica Moldova
Bugetul de stat din 2002 si prognozarea lui pina in 2007:

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE