CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Bugetul de stat noţiune şi esenţă economică a bugetului de stat
1.1 Esenţa economică a bugetului de stat
1.2 Bugetul şi fondurile extrabugrtare

Capitolul II. Sursa de formare a bugetului
2.1 Impozitele- principiile şi funcţiile impozitelor ca surse bugetare
2.2 Taxele vamale ca surse suplimentare de formare a bugetului

Capitolul III. Bugetul statal-sursă de rezolvare a problemelor sociale
3.1 Bugetul şi cheltuielile publice, structura cheltuielilor publice

Capitolul IV. Bugetul de stat al Republicii Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE