CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Noţiune de bonitate a agenţilor economice metode de determinare a ei
1.1. Indicatorii bonităţii agenţilor economici
1.1.1. Indicatori de lichiditate
1.1.2. Indicatori de solvabilitate Insolvabilitatea sau riscul de faliment
1.1.3. Indicatori de rentabilitate
1.1.4. Indicatori de echilibru
1.2. Categorii de bonitate.

Capitolul 2. Metode statistice de detectare a riscului de faliment
2.1. Modelul Conom şi Holder
2.2. Modelul Altmom 3 cu 5 variabile
2.3. Modelul Băncii Centrale Franceze
2.4. Modelul B.C.R.
2.5. Modelul Cămăşoiu-Negoescu
2.6. Modelul Negoescu
2.7. Modelul Cesser
2.8. Modelul D. Durand
2.9. Modelul băncilor franceze
2.10. Modelul Băncii Austriece „Credit Unshtalt”

Capitolul 3. Analiza bonităţii S. A. „Dionis”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE