CUPRINS

INTRODUCERE

1. Introducere

2. Birocraţia ca raţionalitate sau modelul lui Weber

3. Principalele caracteristici ale birocraţiei

4. Disfuncţionalităţi

5. Răspunsurile umane asupra birocraţiei

6. Forme practice ale birocraţiei

7. Modelul „birou” în antiteză cu modelul „firmă”

8. Direcţii de atenuare a birocraţiei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE