CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA FENOMENULUI BIROCRAȚIEI

1.1.Repere cronologice ale evoluției birocrației

1.2. Teorii științifice cu privire la fenomenul birocratic

1.3. Politici birocratice și eficiența fenomenului birocrației

CAPITOLUL II. BIROCRAȚIA – FENOMEN SOCIAL OMNIPREZENT PE PIAȚA INTERNAȚIONALĂ A FACERILOR

2.1. Interdependența birocrației cu etapele de inițiere a afacerii

2.2. Analiza tipologiei factorilor birocratici impuși în regulamentele firmelor

2.3. Experiența internațională în reglementarea birocrației în afaceri

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ

3.1. Obiectivele analizei

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarului

3.3. Căi şi modalităţi de îmbunătățire a mediului de afaceri din Republica Moldova prin prisma reducerii birocrației

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE