CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Noţiuni, felurile şi importanţa bilanţului contabil
1.1. Bilanţul contabil : definiţii şi importanţa acestuia ca sursă de informaţie.
1.2. Felurile şi funcţiile bilanţului contabil

Capitolul 2. Caracteristica şi structura bilanţului contabil a întreprinderii
2.1. caracteristica şi clasificarea activelor
2.2. Caracteristica şi clasificarea pasivelor
2.3. Intocmirea bilanţului contabil
2.3.1. Lucrările prealabile pentru întocmirea bilanţului contabil
2.3.2. Balanţa de verificare
2.3.3. Modul de întocmire a bilanţului contabil
2.3.4. Caracteristica ş1 modul de оntocmire a anexelor la bilanţul contabil
2.3.5. Caracteristica şi conţinutul notei explicative

Capitolul 3. Analiza bilanţului contabil
3.1. Analiza activului bilanţului contabil
3.2. Analiza pasivului bilanţului contabil
3.3. Analiza lichidităţii bilanţului contabil

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE