CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Noţiune de bilanţ contabil, funcţiile şi structura acestuia
1.1. Esenţa bilanţului contabil şi importanţa acestuia.
1.2. Structura bilanţului contabil
1.3. Funcţiile bilanţului contabil

Capitolul 2. Caracteristica posturilor de bilanţ şi tipurile de modificări în bilanţ, sub influenţa operaţilor economice
2.1. Caracteristica posturilor de bilanţ
2.2. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa operaţiunilor economice
2.3. Anexa la Bilanţul copntabil

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE