CUPRINS

INTRODUCERE

1 Introducere
2 Scopul studiului.
3 Metode de cercetare; date preliminare.
4 Obiectivele studiului.
5 Etapele de lucru.
6 Evoluţii in comerţul exterior.
7 Potenţialul de export.
8 Statistica exportului.
9 Principalii parteneri comerciali ai R. Moldova in comerţul cu produse agricole.
10 Politici de promovare a exporturilor.
11 Deficiente si obstacole in comerţul exterior.
12 Concluzii.
13 Recomandări.
14 Propuneri de modificare a legislaţiei.
15 Bibliografie.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE