CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Dimensiunile comunicării organizaţionale în timp și spaţiu
1.1.Definiţii esenţa, elementele şi tipologia municării
1.2.Comunicarea în organizaţii.Factorii de influenţă
1.3.Categorii de comunicare în cadrul organizaţiei

Capitolul II. Impactul comunicării în organizaţii
2.1.Tipuri de bariere în procesul de comunicare
2.2.Căi de reducere a barierelor în comunicare
2.3.Etica managerială-modalitate de prevenire a conflictelor în afaceri

Capitolul III. Directiile de perfecţionare o comunicării în întreprinderile autohtone
3.1.Bariere ce apar în procesul de comunicare în cadrul întreprinderilor autohtone
3.2. Tehnici, tactici de perfecționare a comunicării în cadrul întreprinderilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE