CUPRINS

INTRODUCERE

1.1.Creditul
1.2.Particularităţile operaţiunilor creditare în R.Moldova
1.2.1.Definirea scopului creditării
1.2.2.Informaţia şi documentele prezentate la bancă în vederea aprobării creditului
1.3.Riscul de credit
1.3.1.Concepte
1.3.2.Gestionarea apriori şi aposteriori
1.3.3.Garanţiile şi clauzele contractuale
1.3.4.Metode informatice utilzate în stabilire deciziei de creditare
1.3.5.Reglementări privind limitarea risului de credit
1.3.6.Clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc
1.4.Sferele creditului
1.4.1.Intermediarii şi pieţele creditului
1.4.2.Participanţi şi intermediari
1.4.3.Pieţile de capital, pieţile creditululi
2.1.Dobânda
2.1.1.Elemente definitorii ale dobânzii
2.1.2.Factorii care determină nivelul dobânzii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE