CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I : Balanţa de verificare – procedeu specific al metodei contabilităţii
1.1. Noţiunea , importanţa şi funcţiile balanţei de verificare
1.2. Clasificarea şi întocmirea balanţelor de verificare
1.3. Identificarea erorilor de înregistrare cu ajutorul balanţei de verificare

Capitolul II : Tipologia balanţelor de verificare
2.1. Balanţa de verificare ale conturilor sintetice
2.2. Balanţa de verificare ale conturilor analitice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE