CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Balanţa de plăţi: concept, structură, factori de influenţă
1.1. Formele de prezentare a balanţei de plăţi
1.2. Principii de înregistrare în balanţa de plăţi

Capitolul II. Particularităţile balanţei de plăţi externe a Republicii Moldova
2.1. Balanţa de plăţi a Moldovei
2.2. Contul curent
2.2.1. Balanţa comerţului exterior cu bunuri
2.2.2. Balanţa serviciilor
2.2.3. Balanţa veniturilor
2.2.4. Balanţa transferurilor curente
2.3. Contul de capital şi financiar
2.4. Prezentarea analitică a balanţei de plăţi

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE