INTRODUCERE

CAPITOLUL I Consideratii generale privind delincventa juvenila
1.1. Delincventa juvenila – fenomen social
1.2. Scurt istoric privind evolutia delincventei juvenile
1.2.1. Conceptul de minor in pericol (in dificultate)
1.3. Delincventa juvenila componenta a criminalitatii

CAPITOLUL II Cadrul normativ institutional privind protectia minorului
2.1. Legislatia in domeniul protectiei minorului
2.2. Principii generale internationale rezultate din regulile acceptate de comunitatea internationala
2.3. Procedura in cauzele cu infractori minori

CAPITOLUL III Etiologia comportamentului minorilor delicventi
3.1. Teorii contemporane biologice si psihologice privind cauzele delicventei
3.2. Teorii contemporane sociologice (mezologice) privind cauzele delicventei

CAPITOLUL IV Raspunderea penala a minorului infractor
4.1. Elemente de drept penal comparat in materia justitiei juvenile
4.2. Raspunderea penala a minorului infractor in legislatia penala din Romania
4.3. Aspecte de natura procesual penala in cauzele cu minori
4.3.1 Cercetarea pealabila si urmarirea penala
4.3.2 Trimiterea in judecata a minorului
4.4 Exemplificarea procedurii penale in cauzele cu minori

CAPITOLUL V Factori criminogeni in delincventa juvenila
5.1. Analiza factorilor criminogeni la nivel macrosocial
5.2. Un profil psihologic al personalitatii minorului cu comportament deviant
5.3. Vulnerabilitati actuale in delincventa juvenila
5.3.1. Abandonul/plasarea in grija Serviciilor de Protectie a Copilului
5.3.2. Abandonul copiilor in unitati sanitare
5.3.3. Abuzul asupra copiilor, violenta domestica
5.3.4. Pedepse si abuzuri asupra copilului
5.3.5. Munca la copii
5.3.5.1. Activitatile desfasurate de copii in cadrul gospodariei
5.3.5.2. Muncile din afara gospodariei
5.3.6. Traficul de copii
5.3.7. Consumul de droguri
5.3.8. Probleme ale sistemului de suport pentru copii

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE