CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Echipele de proiect. Notiuni introductive
1. Managerul de echipa
1.1. Responsabilităţile generale ale managerului de proiect
2. Echipele de proiect
2.1 Generalităţi
2.2 Tipuri de grupuri
2.3 Natura echipelor de lucru
2.4 Scurtă istorie a formării echipelor de lucru
2.5 Avantajele şi dezavantajele echipelor
2.6 Elementele unei echipe
2.7 Tipuri de echipe
2.8 Reguli de bază în funcţionarea echipei
3. Evoluția echipelor de proiect
4. Componența și coeziunea echipei de proiect
5. Organizarea echipei de proiect

Capitolul II. Divesitatea echipelor in cadrul firmei S.C. KARMA S.R.L.
1. Prezentare generală
1.1. Date de identificare
1.2. Domeniul de activitate
1.3. Personalul
2. Portofoliul de produse
3. Activităţi desfăşurate
4. Materii prime şi auxiliare folosite în procesul tehnologic
5. Indicatori calculaţi
6. Etapele procesului alegerii personalului la S.C. Karma S.A.
7. Diversitatea personalului la S.C. Karma S.A.
7.1. Studiu demografic ȋn cadrul firmei S.C. karma S.A.
8. Formarea echipei de proiect și gestiunea diversitǎțiila S.C. Karma S.A.
8.1. Etapele dezvoltării echipei
8.2 Formarea
8.3. Etapa de agitație
8.4. Normarea
8.5. Etapa de funcționare
8.6. Intreruperea activitǎții
9. Personalitatea ȋn cadrul muncii în echipă
9.1. Coordonatorul
9.2. Modelatorul
9.3. Generatorul de idei
9.4. Analistul resurselor
9.5. Realizatorii sau cei care implementează
9.6. Monitorul sau Evaluatorul
9.7. Animatorul deechipă
9.8. Finalizatorii
9.9. Specialistul
10. Deprinderi, cunoştinţe şi abilităţi necesare lucrului în echipă
11. Managemenul diversitǎții la S.C. Karma S.A.
11.1. Recunoaşterea şi punerea în valoare a diversităţii
11.2. Diversitatea membrilor echipei
11.3. Diversitatea legată de sarcină
11.4. Diversitatea relaţiilor
11.1.1. Vîrsta
11.1.2. Sexul
11.1.3. Vechimea echipei
12.1.4. Diferenţele culturale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE