CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONŢINUTUL, CARACTERISTICILE ŞI ROLURILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE
1.1. Conceptul de cultură organizaţională
1.2 Determinanţii culturii organizaţionale
1.2.1 Influenţa fondatorului sau a unui lider dominant
1.2.2 Istoria şi tradiţia firmei
1.2.3 Aşteptările personalului firmei
1.2.4 Caracteristicile forţei de muncă
1.2.5 Sistemul de evaluare şi motivare
1.3 Contractul psihologic Conceptul de contract psihologic
1.4 Cultura şi climatul organizaţional
1.5 Nivelurile culturii organizaţionale
1.6 Funcţiile culturii organizaţionale
1.6.1 Cultura organizaţională contribuie la dezvoltarea relaţiilor firmei cu stakeholderii acesteia.
1.6.2 Cultura organizaţională realizează interfaţa dintre cultura naţională şi cea individuală
1.6.3 Cultura organizaţională modelează identitatea individuală şi cea de grup
1.6.4 Cultura organizaţională este un determinant major al comportamentului membrilor unei organizaţii
1.6.5 Cultura organizaţională asigură sentimentul de apartenenţă la o colectivitate specifică

CAPITOLUL II. MODALITĂŢI DE MANIFESTARE A CULTURII ORGANIZAŢIONALE
2.1 Simbolurile
2.1.1 Conceptul de simbol
2.1.2 Artefacturile ca simboluri ale culturii organizaţionale
2.2 Valorile organizaţionale
2.3 Normele de comportament
2.4 Ritualurile şi ceremoniile
2.5 Istorioarele şi miturile

CAPITOLUL III. CULTURA MANAGERIALĂ
3.1 Definirea şi conţinutul culturii manageriale
3.2 Adaptarea culturii manageriale la cerinţele interne/externe ale organizaţiei
3.3 Valorile manageriale
3.4 Impactul culturii „electronice” bazate pe utilizarea calculatorului asupra culturii manageriale
3.5 Funcţiile culturii manageriale
3.5.1 Cultura managerială este un factor motivaţional puternic pentru obţinerea de performanţe
3.5.2 Cultura managerială oferă viziune şi apartenenţă la o categorie socială aparte pentru manageri
3.5.3 Cultura managerială reprezintă un factor important în promovarea schimbărilor organizaţionale
3.5.4 Cultura managerială favorizează procesul de învăţare organizaţională
3.5.5 Cultura managerială asigură o armonizare a valorilor în cadrul organizaţiei
3.5.6 Cultura managerială realizează „ controlul cultural ” al evoluţiei firmei
3.5.7 Cultura managerială contribuie la obţinerea efectului de sinergie în firmă
3.5.8 Cultura managerială este un determinant major în obţinerea avantajului competitiv
3.6 Cultura managerială şi performanţa organizaţională

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE