CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Evoluţia managementului resurselor umane

1.1. Provocările managementului resurselor umane de-a lungul timpului

1.2. Conţinutul real al managementului resurselor umane, consideraţii generale

1.3. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiilor

CAPITOLUL 2. Motivarea resurselor umane în vederea obţinerii performanţei

2.1. Definirea şi componentele motivaţiei

2.1.1. Formele motivaţiei

2.1.1.1. Motivarea pozitivă şi motivarea negativă

2.1.1.2. Motivarea intrinsecă şi motivarea extrinsecă

2.1.1.3. Motivarea cognitivă şi motivarea afectivă

2.1.2. Motivarea comparativ cu manipularea

2.1.3. Strategii manageriale uzuale de motivare

2.2. Conexiunea management – motivaţie

2.3. Teorii ale motivaţiei în muncă

2.3.1. Teorii motivaţionale bazate pe studiul nevoilor umane

2.3.1.1. Teoria managementului ştiinţific

2.3.1.2. Teoria studiilor Hawthorne

2.3.1.3. Teoria X şi Y

2.3.1.4. Teoria ierarhizării nevoilor

2.3.1.5. Teoria bifactorială a lui Herzberg

2.3.1.6. Teroria ERG a lui Alderfer

2.3.1.7. Modelul motivaţional al lui McClelland

2.3.2. Teorii motivaţionale bazate pe studiul comportamentului

2.3.2.1. Teoria echităţii

2.3.2.2. Teoria expectanţei

2.3.2.3. Teoria consolidării motivării

2.3.2.4. Teoria stabilirii obiectivelor

2.3.2.5. Modelul Porter – Lawler

2.4. Interdependenţa dintre motivaţie, performanţă şi satisfacţie în muncă

2.5. Strategii şi politici manageriale de motivare

2.5.1. Crearea ambianţei la locul de muncă

2.5.2. Asigurarea echităţii pentru a motiva angajaţii

2.5.3. Implicarea angajaţilor

2.5.3.1. Motivaţia lucrului în echipă (team – building-ul)

2.5.4. Utilizarea recompensei pentru a motiva angajaţii

2.5.4.1. Factori care influenţează mărimea recompensei

2.5.4.2. Tipuri de recompense utilizate în procesul de motivare( directe şi indirecte)

2.5.4.3. Metode alternative şi/sau complementare de motivare

2.5.5. Evaluarea performanţelor angajaţilor

2.5.5.1. Metode de evaluare a performanţelor angajaţilor

2.5.6. Politici salariale de motivare

2.5.7. Promovarea personalului

2.5.8. Motivarea angajaţilor prin conducere eficientă

CAPITOLUL 3. Studiu de caz privind motivaţia în muncă la SC CEFIN (ROMÂNIA) SRL

3.1. Prezentarea generală a societăţii

3.2. Analiza metodelor de motivare a angajaţilor din cadrul societăţii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE