CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privitor la organizarea aprovizionării reţelei de comerţ en-detail cu mărfuri.
1.1.Sursele de aprovizionare a unităţilor comerciale en-detail
1.2.Formele şi metodele de aprovizionare a reţelei de comerţ en-detail.
1.3.Organizarea şi tehnologia aprovizionării unităţilor comerciale en-detail

CAPITOLUL 2. Organizarea activităţii comerciale a firmei ştiinţifice de producere ECOTEH S.R.L.
2.1. Caracteristica economico-financiară a magazinului “Alimen-tara”
2.2. Descrierea aprovizionării magazinului “Alimentara

CAPITOLUL 3. Căile de perfecţionare a organizării şi activităţii de aprovi-zionare a unităţilor comerciale en-detail

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE