CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspectele de ordin teoretic privind metodele economice aplicate în management
1.1. Noțiuni și caracteristici generale a metodelor economice
1.2. Cele mai frecvente metode economice utilizate în management

Capitolul II. Analiza activității întreprinderii S.A. „Apă-Canal Chişinău”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Cadrul legal şi nomativ care reglementează activitatea întreprinderii
2.3. Analiza economico – financiară a întreprinderii

Capitolul III. Utilizarea metodei SWOT în managementul întreprinderii S.A. „Apă-Canal Chişinău”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE