CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI ÎN AFACERILE ECONOMICE
1.1. Scurtă incursiune în managementul afacerilor
1.2. Definirea managementului afacerilor economice
1.3 Sistemul, obiectul şi conţinutul managementului
1.4 Procesul de management- conţinutul şi funcţiile managementului

CAPITOLUL 2. ANTEPRENORIATUL INSTRUMENT MANAGERIAL ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR
2.1. Definiţia şi evoluţia conceptului de antreprenor
2.2. Satisfacţiile şi insatisfacţiile activităţii antreprenoriale
2.3. Factori care influenţează dezvoltarea antreprenoriatului
2.4. Antreprenorii şi managerii
2.5 Evaluarea capacităţii antreprenoriale

CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ A S.C. TRACON S.A. BRĂILA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE