CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ,,ANALIZA TEORIILOR MOTIVAŢIONALE ŞI A FACTORILOR DE INFLUENŢĂ A ACESTORA”
1.1. Caracteristica generală a companiei
1.2 Interpretarea notiunii de motivare in cadrul organizatiilor din republica Moldova

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA TEORIILOR MOTIVAŢIONALE SPECIFICE COMPANIEI ANALIZATE
2.1. Aplicarea teoriilor motivaţionale
2.2.Bariere în procesul motivaţional la întreprinderea analizată
2.3. Perfecţionarea procesului motivaţional în întreprindere

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE