CUPRINS

INTRODUCERE

1. MISIUNEA ÎNTREPRINDERII STEJAUR
2. ISTORICUL ŞI PROFILUL FABRICII DE MOBILĂ S.A. STEJAUR.
3. ANALIZA SWOT A FABRICII DE MOBILĂ S.A. STEJAUR
4. MATRICEA SWOT A FABRICII DE MOBILĂ S.A. STEJAUR
5. MODELUL PORTER A FABRICII DE MOBILĂ S.A. STEJAUR
6. CONCLUZII
7. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII COMPANIEI CU ARGUMENTAREA UTILIZĂRII TEHNICILOR ȘI METODELOR PREZENTATE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE