CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generala a întreprinderii SRL „PANAXORIUM C.N”
1.1 Descrierea întreprinderii
1.2 Scopul,principalele genuri de activitate a societaţii
CAPITOLUL II Diagnosticarea firmei SRL „PANAXORIUM CN”
2.1. Diagnosticarea economică a activităţii firmei
2.2 Diagnosticarea financiară a activității firmei

Cap III. Sistemului managerial al întreprinderii
3.1 Eficienta sistemului și funcțiunilor manageriale al SRL „PANAXORIUM C.N”
3.2 Diagnosticul funcțiilor manageriale în cadrul SRL „ PANAXORIUM CN”
3.3 Analiza SWOT a SRL “PANAXORIUM CN”

IV CAPITOL Proiect de irigare a fructelor si legumelor
4.1 Implimentarea sistemului de irigare
4.2 Componentele sistemului de irigare
4.3 Tipurile de infrastructuri de irigare
4.4 Regulile de amplasare a stațiilor de pompare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE