CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ÎN ORGANIZAȚIE

1.1.Aspecte conceptuale și tipologice a conflictelor în organizație

1.2. Cauzele și sursele conflictelor organizaționale

1.3. Principii şi reguli de soluţionare a conflictului organizaţional

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL S.A. ZORILE

2.1. Descrierea generală a întreprinderii S.A. Zorile

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii S.A. Zorile

2.3. Analiza sistemului și funcțiilor manageriale al S.A. Zorile

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN CADRUL S.A. ZORILE

3.1. Identificarea și gestionarea conflictelor în cadrul întreprinderii S.A. Zorile

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor obținute

3.3. Metode și direcții de soluționare a conflictelor în cadrul S.A. Zorile

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE