CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOL I. ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT
1.1.Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului
1.1.1. Procesele de management
1.1.2. Relaţiile de management
1.2. Funcţiile managementului firmei
1.3. Principiile şi sistemul de management
1.3.1. Principiile generale ale managementului firmei
1.3.2. Definirea şi componentele sistemului de management
1.4. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România

CAPITOLUL II. MANAGERUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL
2.1. Definirea noţiunii de management. Calităţi, cunoştinţe şi aptitudini manageriale
2.1.1. Autoritatea şi responsabilitatea
2.1.2. Deprinderile şi rolurile manageriale
2.1.3. Tipuri de manageri
2.1.4. Rolul managerului în procesul de management
2.1.5. Modalităţi de perfecţionare a muncii managerului
2.2. Procesul de conducere. Definire şi caracteristici

CAPITOLUL III. STILURI DE MANAGEMENT. DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE
3.1. Noţiunea de stil de management. Orientări de cercetare
3.2. Sisteme de caracterizare a stilurilor de management
3.2.1. Atitudinea faţă de responsabilitate
3.2.2. Autoritatea exercitată de manager
3.2.3. Aria deciziilor şi volumul informaţiilor
3.2.4. Preocuparea pentru oameni şi rezultate
3.2.5. Preocuparea pentru oameni, rezultate şi eficienţă
3.2.6. Valoarea profesională şi modul de manifestare în relaţiile interumane
3.2.7. Comportamentul şi atitudinea
3.3.Curente noi privind stilul de management

CAPITOLUL IV. MOTIVAŢIA – ESENŢA FILOSOFIEI MANAGERIALE
4.1. Definirea motivaţiei. Structuri ale motivaţiei
4.2. Formele motivaţiei
4.3. Principalele teorii motivaţionale
4.4. Factorii care influenţează motivaţia
4.5. Motivaţia individuală la nivel de organizaţie
4.6. Performanţa, obiectiv al procesului managerial

CAPITOLUL V. ANALIZA STILULUI DE MANAGEMENT ŞI A MOTIVAŢIEI LA SOCIETATEA COMERCIALĂ „FILSETA” S.A. LUGOJ
5.1. Prezentarea generală a societăţii
5.2. Analiza stilurilor de management
5.3. Analiza nivelului motivaţiei personalului
5.4. Analiza gradului de vocaţie a managerului faţă de munca pe care o depune

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE