CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Abordări teoretice privind gestiunea stocurilor
1.1 Bazele teoretice ale stocurilor ca bază teoretică a activelor curente
1.2 Caracteristica economică a materialelor. Sarcinile contabilităţii în analiza acestora.
1.3 Evaluarea şi constatarea stocurilor de materiale.

Capitolul II Analiza economico-financiară a stocurilor la ОM „Moldcarton” SA
2.1 Analiza activelor curente
2.2 Analiza structurală a stocurilor de materiale
2.3 Analiza vitezei de rotaţie privind utilizarea materialelor în producţie

Capitolul III Organizarea contabilităţii materialelor la О.M. „Moldcarton” S.A.
3.1 Contabilitatea analitică privind mişcarea materialelor la întreprinderea de producţie
3.2 Contabilitatea sintetică a materialelor
3.3 Metode şi strategii de perfecţionare a stocurilor de materiale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE