CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Conţinutul economic al comerţului cu ridicata
1.1. Activitate de comerţ cu ridicata
1.2. Rolul economic al comerţului cu ridicata
1.3. Funcţiile comerţului cu ridicata
1.4. Tipologia activităţii comerciale cu ridicata

Capitolul II. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii SC “TITANA-COM” SRL.
2.1.Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii
2.2 Analiza rentabilităţii la întreprinderea SC“TITANA-COM”SRL
2.3 Analiza activităţii economice la întreprinderea SC“TITANA-COM”SRL
2.4 Analiza fluxului de numerar la întreprindere
2.5 Analiza SWOT ca instrument de planificare strategică la întreprindere

Capitolul III. Oganizarea contabilităţii la întreprinderea SC“TITANA-COM”SRL
3.1 Contabilitatea activelor nemateriale şi materiale pe termen lung
3.2 Contabilitatea circulaţiei mărfurilor la întreprindere
3.3 Contabilitatea mijloacelor băneşti
3.4 Contabilitatea creanţelor pe termen scurt
3.5 Contabilitatea datoriilor şi reflectarea calculării salariului
3.6 Actele normative privind contabilitatea mărfurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE