CUPRINS

INTRODUCERE

I. Caracteristica activităţii întreprinderii ”Efes Vitanta Moldova Brewery”
1.2.Analiza SWOT

II. Analiza riscurilor specifice companiei producătoare ”Efes Vitanta Moldova Brewery”
2.1.Identificarea şi analiza riscurilor companiei
2.3.Analiza concurenţilor
2.2.Măsuri de reducere a riscurilor pentru întreprindere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE