CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I . Caracteristica notiunii de risc. Compania VIRAMENT-COM S.R.L.
1.1. Noţiunea de risc. Actualitatea acesteia in cadrul companiilor din Republica Moldova
1.2. Prezentarea companiei VIRAMENT-COM S.R.L.

Capitolul II . Analiza riscurilor specifice companiei VIRAMENT-COM S.R.L.
2.1. Riscuri specifice noilor afaceri
2.2. Riscuri economice
2.3. Riscuri financiare
2.4. Riscuri comerciale
2.5. Riscuri politice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE