CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară”
1.1. Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare
1.2. Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar

Capitolul II “Analiza activitatii operationale”
2.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala”
2.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala”

Capitolul III “Analiza stocurilor de marfuri si materiale”
3.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale”
3.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE