CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ASPECTE PRIVIND ABORDAREA PRODUCTIVITATII MUNCII SI A CALITATII ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI.
1.1.PRODUCTIVITATEA MUNCII, SEMNIFICAŢIE ŞI IMPORTANŢĂ
1.2.FACTORII DE INFLUENŢĂ AI PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
1.3. DINAMICA PRODUCTIVITATII MUNCII ÎN ROMÂNIA, DATE STATISTICE
1.4. CALCULUL SI ANALIZA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII LA NIVEL MICROECONOMIC
1.5. PRODUCTIVITATEA MUNCII ŞI MANAGEMENTUL

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA FIRMEI VRANLACT S.A FOCSANI
2.1. ISTORIC, OBIECTUL DE ACTIVITATE
2.2. MEDIUL EXTERN CONCURENTIAL
2.3. MEDIUL INTERN (PRODUSE, PROCESE, RESURSE)
2.4. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

CAPITOLUL 3. ANALIZA PRODUCTIVITATII MUNCII LA S.C. VRANLACT S.A.
3.1. DINAMICA SI STRUCTURA RESURSELOR UMANE
3.2. CALCULUL PRODUCTIVITATII MUNCII. INDICATORI VALORICI
3.3. ANALIZA FACTORIALA A PRODUCTIVITATII MUNCII
3.4. ANALIZA GENERALA A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII

CAPITOLUL 4. PROPUNERI DE IMBUNATATIRE
4.1.MASURI DE IMBUNATATIRE
4.2. ANALIZA FEZABILITATII

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE