CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Notiunea de productivitate

CAPITOLUL II. Aspecte principale ale productivităţii muncii

2.1. Analiza situaţiei generale a indicatorilor productivităţii muncii

2.2. Aprecierea nivelului şi abaterii productivităţii muncii

2.3. Analiza factorilor productivităţii muncii

2.3.1. Legătura între timpul de muncă şi producţia medie orară realizată de un muncitor

2.3.2. Productivitatea muncii prin prisma legăturii ei cu gradul de înzestrare tehnică a personalului angajat

2.3.3. Productivitatea ca rezultat al unui complex de factori de natură diferită

2.4. Analiza resurselor de creştere a productivităţii muncii

2.5. Efectele creşterii productivităţii muncii

CAPITOLUL III. Analiza productivităţii muncii – S.C. OKE S.A.
3.1. OKE – tradiţie, renume şi experienţă în procesarea laptelui
3.2. Situaţia generală a indicatorilor productivităţii muncii

3.3. Aprecierea nivelului şi dinamicii productivităţii muncii în cadrul S.C. OKE S.A.
3.4. Analiza factorială a productivităţii muncii în cadrul S.C. Oke S.A.

CAPITOLUL IV. Concluzii
4.1. Resursele de creştere a productivităţii muncii şi efectele economice ale acestor creşteri în cadrul S.C. OKE S.A.

4.2. Efectele economice ale introducerii pe piaţă a zerului praf

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE