Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Resursele umane – factorul principal al creşterii economice
1.1. Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane
1.1.1. Conceptul de management al resurselor umane
1.1.2. Obiectivele managementului resurselor umane
1.1.3. Politica resurselor umane
1.1.4. Responsabilitatea managementului resurselor umane
1.2. Implementarea şi evoluţia managementului resurselor umane оn condiţii tranzitorii
1.3 Firma ca sistem şi subsistemul resurselor umane
1.3.1. Etapele realizării subsistemului resurselor umane
1.3.2. Organizarea internă a departamentului de resurselor umane
1.3.3. Atribuţiile departamentului de resurse umane
1.3.4. Tipuri de structuri оn organizarea departamentului de resurse umane

Capitolul 2. Planificarea strategică a resurselor umane
2.1 Conţinutul managementului previzional al necesarului de resurse umane

Capitolul 3. Recrutarea resurselor umane
3.1. Conţinutul recrutării resurselor umane
3.1.1. Previziuni asupra pieţei de recrutare
3.1.2. Responsabilităţi оn recrutarea resurselor umane
3.2. Metode, criterii şi principii de recrutare a resurselor umane
3.2.1. Metode de recrutare a resurselor umane
3.2.2. Surse de recrutare a resurselor umane
3.2.3. Criterii de recrutare a resurselor umane
3.2.4. Principii de recrutare a resurselor umane
3.3. Оntocmirea planului de recrutare a resurselor umane
3.3.1. Elementele planului de recrutare a resurselor umane
3.3.2. Etapele planului de recrutare a resurselor umane
3.3.3. Cauzele eşecului unei acţiuni de recrutare a resurselor umane
3.4 Procesul de selecţie a resurselor umane
3.4.1. Оntocmirea unui curriculum viate
3.4.2. Scrisoarea de prezentare
3.4.3. Completarea formularului pentru angajare
3.4.4. Intervievarea pentru selecţie
3.4.5. Testarea pentru selecţie
3.4.6. Verificarea referinţelor
3.4.7. Examenul medical
3.4.8. Angajarea
3.5 Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei
3.5.1. Conţinutul pregătirii profesionale
3.5.2. Responsabilităţile pregătirii profesionale
3.5.3. Obiectivele pregătirii profesionale
3.5.4. Identificarea cerinţelor de pregătire

Capitolul 4. Analiza planificării, selecţiei, formării şi promovării personalului la s.a. „Dumsperus” şi Asociaţia Intergospodărească de Construcţii (MCO)

Concluzie

Bibliografie