CUPRINS

INTRODUCERE

I. IMPACTUL FACTORILOR MEDIULUI INTERN SI EXTERN
1.1 Necesitatea analizei factorilor mediului intern si extern pentru firma
1.2 Influenta factorilor mediului extern
1.3 Influenta factorilor mediului intern

II. METODELE DE ANALIZA A MEDIULUI INTERN SI EXTERN
2.1 Metode de analiza a mediului extern
2.2 Metode de analiza a mediului intern
2.3 Analiza mediului extern al întreprinderilor de construcții

III. ANALIZA DIAGNOSTICĂ A MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN AL ÎNTREPRINDERII DIN CONSTRUCȚII S.R.L. „ACTIVBARZO”
3.1 Caracteristica generală a întreprinderii
3.2 Analiza factorilor mediului extern al întreprinderii
3.2 Analiza condițiilor mediului intern al întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE