CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale mediului extern
1.1. Conceptul de mediu extern al firmei şi necesitatea abordării lui
1.2. Componenetele mediului extern şi caracteristicile lui

CAPITOLUL II. Analiza mediului extern
2.1. Analiza macromediului firmei
2.2. Analiza micromediului firmei
2.3. Recomandări pentru îmbunătăţirea relaţiilor firmei cu mediul extern

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE